AVIZ
Vineri, 8 februarie 2019, la ora 14:00, 
în ședința Seminarului Ştiinţific de Profil 
din cadrul  Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
va fi examinată teza de doctor în ştiinţe pedagogice,
la specialitatea 531.01 – Teoria generală a educaţiei, 
a dnei Ionela HÎNCU, cu tema:
VALORIFICAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ŞI COMUNICAŢIONALE ÎN FORMAREA COMPETENŢELOR MUZICALE 
LA ELEVII PREADOLESCENŢI 
Conducător ştiinţific: Achiri Ion, dr. şt. fiz.-mat., conf. univ.

Şedinţa se va desfășura în sala 212 a Institutului de Ştiințe ale Educației, str. Doina, 104.