AVIZ
Vineri, 18 ianuarie 2019, ora 13.00,
în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
va fi examinată teza de doctor în psihologie a dnei Sirhan Haj Ebtisam, cu tema:
IN THE INFLUENCE OF COMMUNICATION PATTERNS FAMILIES FROM ARAB SECTOR (ISRAEL) ON SCHOOL AND SOCIAL ADAPTATION OF ADOLESCENTS (INFLUENŢA MODELELOR DE COMUNICARE ÎN FAMILIILE DIN SECTORUL ARAB (ISRAEL) ASUPRA ADAPTĂRII ŞCOLARE ŞI SOCIALE A ADOLESCENŢILOR),
Specialitatea: 511.03. – Psihologia socială.
Conducător ştiinţific: Ştefârţă Adelina, doctor în pedagogie, conferențiar universitar.
Şedinţa se va desfăşura în sala 212 a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei,
str. Doina, 104.