Anunţ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice

Pretendent: Nagnibeda-Tverdohleb Tatiana

  

Conducător ştiinţific: Cara Angela, dr. în pedagogie, conf. cerc.

 

Consiliul Ştiinţific Specializat D 38 531.01 – 10, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Tema tezei: Dezvoltarea procesuală a formării continue a cadrelor didactice din învățământul general

Specialitatea: 531.01 – Teoria generală a educaţiei

data: 20 decembrie 2018

Ora: 14.00

Local: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, str. Doina 104, Chişinău

 

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei

 

* Nagnibeda-Tverdohleb T., Formarea profesională – factor de schimbare a învățămîntului de tip european. Chișinău: UPS ”Ion Creangă”, 2008 p. 8-11.

* Nagnibeda-Tverdohleb T., Formarea culturii toleranței în cadrul activităților educaționale. Istanbul: Clubul internațional pedagogic al DÎ din capitalele europene, 2009, p. 38

* Nagnibeda-Tverdohleb T., Marketingul intern ca o condiție de dezvoltare a procesului de formare continuă a cadrelor didactice. Chișinău: IȘE 2016, p. 292-294.

* Nagnibeda-Tverdohleb T., Nevoile de profesionalizare ale catedrelor didactice corelate cu procesul de formare continuă. Revistă de științe socio-umane, 2016, nr. 3 (34), p. 4-9.

* Nagnibeda-Tverdohleb T., ş.a. Caiet pentru studierea istoriei universale și a românilor, clasa a VI-a, ed. Cartdidact, 2013.

 

 

Rezumatul tezei

 

1. Problematica abordată. Cercetarea contribuie la conceptualizarea noțiunii de marketing intern de formare ca factor al dezvoltării procesuale a formării continue a cadrelor didactice, fapt care a contribuit la precizarea rolului fiecărui cadru didactic în propria formare continuă, în vederea direcționării moderne a acestui proces.

2. Conţinutul de bază al tezei. În cadrul cercetării au fost examinate, precizate şi delimitate conceptele de bază, au fost analizate actele normative ce reglementează politicile educaţionale în Republica Moldova, au fost analizate nevoile de formare continuă, care au statutul de premise de obiectivizare a procesului de formare continuă; au fost valorificate mai multe domenii adiacente: interesul și nevoile cadrelor didactice, schimbările de modele, revizuirea principiilor (completarea cu principiul experiențialității, constructivității, anticipării și previziunii nevoilor de formare continuă, participării active și aplicativității), racordarea formării continue cu motivația cognitivă a cadrelor didactice.

3. Principalele rezultate obţinute constau în cunoaşterea şi valorificarea de către partenerii educaţionali a Modelul de dezvoltare procesuală a formării continue a cadrelor didactice şi aplicarea lui la nivelul învăţământului general, verificarea și validarea datelor experimentale.

 

 

autoreferat-Nagnibeda-Tverdohleb-Tatiana.

 

teza-tor-stiinte-Nagnibeda-Tverdohleb-Tatiana.