AVIZ

Miercuri, 10 octombrie 2018, la ora 13:00,

în ședința Seminarului Științific de Profil, 511.03 - Psihologie socială,

din cadrul Institutului de Științe ale Educației

va fi examinată teza de doctor în psihologie

a doamnei Popescu Ofelia cu tema:

Integrarea socială a copiilor cu tulburări de limbaj,

coordonator științific: Rusnac Svetlana, dr., conf. univ.

Ședința va avea loc în sala 212 a Instututului de Științe ale Educației, str. Doina, 104.