În atenţia celor interesaţi!

 

Vă anunţăm că – din motive plauzibile – lucrările actualei ediţii a
Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale

„CURRICULUMUL  ŞCOLAR:
PROVOCĂRI  ŞI  OPORTUNITĂŢI  DE  DEZVOLTARE”

se vor desfăşura în perioada 7-8 decembrie a.c.

 

Termenul de prezentare a articolelor este extins până al 15 octombrie 2018.

Aşteptăm o participare cât mai eficientă şi utilă, comunicări rodnice!

 

VOM FI ONORAŢI DE PARTICIPAREA DUMNEAVOASTRĂ LA ACEST FOR ŞTIINŢIFIC!

 

Comitetul organizatoric