AVIZ
Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie
Pretendent: Corcevoi Maria
Conducător științific: Briceag Silvia, doctor în psihologie, conferențiar universitar
Consiliul științific specializat: D 38.511.03-01
Tema tezei: Mecanisme psihologice de atenuare a efectelor migrației economice asupra sistemului familial din Republica Moldova
Specialitatea: 511.03 – Psihologie socială
data: 02 iulie 2018
Ora: 14.00
Local: Institutul de Științe ale Educației, sala 212, str. Doina, 104, Chișinău
 
Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului 
  • Corcevoi M.  Sisteme  familiale funcționale și disfuncționale. Funcționalitatea sistemului familial: evaluare și intervenție În: Familia în spațiul reprezentărilor sociale: definiții, concepte, reflecții. Coord. șt. S. Briceag. Bălți: Tipografia din Bălți, 2016. p. 40-68.
  • Briceag. S., Corcevoi M.  Comunicarea virtuală vizavi comunicare reală în familia marcată de migrația economică. În: Revista științifico-didactică semestrială Tehnocopia, 2014. Nr 2(11).  p. 31-34. (Categoria C)
  • Briceag. S., Corcevoi M.  Migrația economică și impactul ei asupra calității vieții de familie. În: Univers Pedagogic, 2016.  № 2(50). p. 69-75. (Categoria C)
  • Corcevoi M. Atributele sistemului familial marcat de migrația economică. În: Educația pentru dezvoltare durabilă: inovație, competitivitate, eficiență: Materialele conf. șt. intern. 18-19 oct., 2013. IȘE. Chișinău: Print Caro, 2013. p. 347-350.
  • Corcevoi M. Diagnoza și intervenția structurală a familiilor temporar dezintegrate. În: Structura și dinamica personalității umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice: Materialele  conf. șt. Intern. 26 mai., USARB. Bălți: Tipografia din Bălți, 2017. p. 75-83.
Rezumatul tezei
Problema abordată. Examinând studiile cu referire la abordarea sistemică a familiilor marcate de migrația economică, constatăm că până în prezent nu sunt realizate cercetări integrale, ce ar aborda impactul migrației economice asupra funcționării și structurii sistemului familial și al activității acestuia în condițiile dezintegrării temporare a membrilor familiei, prin prisma actualelor dificultăți conturate și descrise în prezent. Această situație necesită și determină problema de cercetare, care constă în investigarea funcționalității familiei marcate de migrația economică, precum și în elaborarea și validarea fundamentelor teoretice și aplicative ale abordării sistemice a familiei, pentru a verifica și dovedi capacitatea formativă a modelului de consiliere în cazul familiilor marcate de migrația economică.

Conținutul de bază al tezei. În prima parte a cercetării sunt expuse conceptele teoretice referitoare la  familie, sistemul familial, familia marcată de migrația economică, dar și la esența migrației economice. Sunt prezentate principalele orientări cu privire la cercetarea sistemică de familie, la mecanismele prin care funcționează un sistem familial. În cea de-a doua parte sunt analizate rezultatele comparative ale funcționalității familiilor marcate și nemarcate de migrația economică. Sunt elucidate diferențele în funcționarea sistemelor familiale marcate de migrația economică, în funcție de o serie de factori socio-demografici: genul subiecților, mediu de trai, studiile absolvite, etapele vieții de familie, membrul familiei care muncește peste hotare și perioada în care familia este marcată de migrație. În partea a treia s-a descris caracteristica generală a experimentului formativ, și anume realizarea președinței inițiale cu familiile marcate de migrația economică, aplicarea modelului propus și încheierea acestuia. Este ilustrată eficiența Modelului integrativ de consiliere a familiilor în vederea atenuării efectelor migrației economice asupra sistemului familial

Principalele rezultate obținute. În urma cercetării s-a stabilit că familiile marcate de migrația economică prezintă o funcționare semnificativ mai joasă decât familiile nemarcate de migrație. Cele mai scăzute niveluri de disfuncționalitate familială sunt prezente în sistemele marcate de migrația economică din mediul rural, care se află la prima etapă a ciclului de viață și la etapa familiei cu copii mici,  în care ambii soți/părinți, ori  numai soția/mama a început recent să practice muncile peste hotarele țării. Pentru a depăși situația dificilă cu care se confruntă, familia marcată de migrația economică are nevoie de sprijin sub forma unor servicii de asistență psihologică. În organizarea unor asemenea  servicii, este recomandat  Modelul integrativ de consiliere familială în vederea  atenuării efectelor migrației economice asupra sistemului familial