INSITUTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Sala de lectură a Bibliotecii 

Vineri, 27 aprilie 2018, ora 11:00 

Lansarea colecției 
CONCEPTE FUNDAMENTALE ÎN PEDAGOGIE

Autor: 
SORIN CRISTEA
Profesor univ. dr.
Universitatea din București
Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Departamentul de Formare a Profesorilor

CĂRȚILE SUNT ADRESATE CADRELOR DIDACTICE DE LA TOATE DISCIPLINELE ȘI TREPTELE DE ÎNVĂȚĂMĂNT.
INFORMAȚIILE ANALIZATE ȘI SINTETIZATE SUNT UTILE ÎN ACTIVITATEA DE PERFECȚIONARE, ÎN PREGĂTIREA EXAMENELOR PENTRU DEFINITIVAT, GRAD DIDACTIC II, GRAD DIDACTIC  I

COLECȚIA - CONCEPTE FUNDAMENTALE ÎN PEDAGOGIE:
VOL. 1 – PEDAGOGIA / ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI / ȘTIINȚELE PEDAGOGICE (108 pagini)
VOL. 2 – EDUCAȚIA. CONCEPT ȘI ANALIZĂ(117 pagini)
VOL.  3 – FINALITĂȚILE EDUCAȚIEI (133 pagini)
VOL. 4  – CONȚINUTURILE ȘI FORMELE GENERALE ALE EDUCAȚIEI (186 pagini)
VOL. 5 – SISTEMUL DE EDUCAȚIE /ÎNVĂȚĂMÂNT (138 pagini)
VOL. 6 – INSTRUIREA / PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT (131 pagini)
VOL.7 – FORMELE DE ORGANIZARE A INSTRUIRII/ PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT (176 pg)
VOL. 8 - OBIECTIVELE INSTRUIRII / PROCESULUI DE INVĂȚĂMÂNT – (150 pagini)
VOL. 9 - CONȚINUTURILE INSTRUIRII/PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT – (140 pagini)