AVIZ
Miercuri, 28 februarie 2018, la ora 13:00,
în ședința Seminarului Științific de Profil, 511.03 - Psihologie socială,
din cadrul Institutului de Științe ale Educației
va fi examinată teza de doctor în psihologie
a domnului Toma Sergiu cu tema:
Adaptarea psihosocială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învăţămînt general,
coordonator științific Bucun Nicolae, dr. hab., prof. univ.
Ședința va avea loc în sala 212 a Instututului de Științe ale Educației, str. Doina, 104.