Institutul de Științe ale Educației organizează și desfășoară în anul 2018 stagiile de formare continuă pentru cadrele didactice și manageriale la Modulul „Evaluarea criterială prin descriptori în învăţământul primardetalii...


FORMULAR ECD 
de înregistrare 
(„Evaluarea criterială prin descriptori 
în învăţământul primar”)
3 credite