AVIZ
A FOST RETRAS ARTICOLUL „PEDAGOGY OF EMOTIONAL CULTURE”
AUTOR: NADEJDA STRATAN, LECTOR, DOCTORANDĂ, 
UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” –

DIN NR. 2(50) 2016  AL REVISTEI ŞTIINŢIFICE „UNIVERS PEDAGOGIC”
DEOARECE NU CORESPUNDE CERINŢELOR EDITORIALE ALE REVISTEI.