Miercuri, 3 ianuarie 2018, la ora 14:00, 
în ședința Seminarului Ştiinţific de Profil 
din cadrul  Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
va fi examinată teza de doctor în ştiinţe pedagogice,
la specialitatea 531.01 – Teoria generală a educaţiei, 
a dnei Tatiana NAGNIBEDA - TVERDOHLEB, cu tema:
DEZVOLTAREA PROCESULUI DE FORMARE CONTINUĂ A 
CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GENERAL
 
Conducător ştiinţific: CARA Angela, dr. ped., conf. cerc.

Şedinţa se va desfășura în sala 212 a Institutului de Ştiințe ale Educației, str. Doina, 104.