AVIZ
Joi, 21 decembrie 2017, la ora 13:00,
în ședința Seminarului Științific de Profil 511.03
din cadrul Institutului de Științe ale Educației
va fi examinată teza de doctor în psihologie
a doamnei Vrabii Violeta cu tema:
Dimensiuni psihosociale ale dezvoltării personale a cadrului didactic,
coordonator științific Bolboceanu Aglaida, doctor habilitat, profesor cercetător
Ședința va avea loc în sala 212 a Instututului de Științe ale Educației, str.Doina, 104.