AVIZ
Vineri, 30 iunie 2017, ora 14:00,
în ședința Consiliului Științific Specializat D38 531.01 – 07 din cadrul
Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
va avea loc susținerea publică a tezei de doctor în științe pedagogice
a  domnului Ababii Oleg, cu tema:

Managementul recuperării copiilor cu deficiențe mintale în instituția de tip complex educațional,

Şedinţa se va desfășura în sala 212 a Institutului de Ştiințe ale Educației, str. Doina, 104.