Actuala ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale este consacrată problemei evaluării în sistemul educaţional.
     Obiectivul evenimentului îl reprezintă prilejul de a oferi cercetătorilor şi factorilor de decizie din sistemul educaţional, cadrelor didactice universitare şi preuniversitare, masteranzilor, doctoranzilor oportunitatea de a-şi prezenta experienţa şi a lua în dezbatere cele mai diverse probleme ce ţin de domeniu.
     Evenimentul este organizat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Bucureşti, România), Institutul de Pedagogie al Academiei Naţionale de Ştiinţe Pedagogice (Kiev, Ucraina)AXE TEMATICE

I. POLITICILE EDUCAŢIONALE ÎN EVALUARE
Moderatori: V. Andriţchi, I. Achiri, R. Solovei

II. EVALUAREA ÎN EDUCAŢIA TIMPURIE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
Moderatori: V. Pascari, V. Clichici

III. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE DIN PERSPECTIVA FORMĂRII COMPETENŢELOR
Moderatori: N. Petrovschi, M. Marin, Sv. Nastas

IV. EVALUAREA ÎN PROCESUL DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
Moderatori: L. Pogolşa, N. Vicol, A. Afanas

V. DIMENSIUNEA PSIHOSOCIALĂ A EVALUĂRII ÎN EDUCAŢIE
Moderatori: N. Bucun, A. Bolboceanu, O. Paladi

Limbile de comunicare: româna, rusa, franceza, engleza.
     Comunicările, dezbaterile produse, prezentate în cadrul Conferinţei vor eficientiza procesul educaţional prin contribuţia participanţilor la acest for ştiinţific.
     Articolele acceptate vor fi editate în volum indexat şi inclus în mai multe baze de date.
     Transmiterea electronică a lucrărilor se va face până la 15 septembrie 2017.
     Publicarea comunicărilor va fi condiţionată de: respectarea cerinţelor de redactare şi onorarea termenului-limită de depunere a acestora, achitarea taxei de participare.

VĂ INVITĂM SĂ NE ONORAŢI CU PARTICIPAREA DUMNEAVOASTRĂ
LA ACEASTĂ ÎNTRUNIRE ŞTIINŢIFICĂ!


NORME DE TEHNOREDACTARE:


TAXA DE PARTICIPARE (achitarea taxelor pînă la 30.10.2017)

Întreaga responsabilitate pentru acurateţea suportului empiric, analizelor şi interpretărilor ştiinţifice, precum şi pentru corectitudine revin autorilor.


Sunt invitaţi să participe cadrele didactice şi ştiinţifice din învăţământul preuniversitar şi universitar, doctoranzii, masteranzii şi toţi care sunt interesaţi de tematica Conferinţei.
 
Lucrările Conferinţei se vor desfăşura în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, la adresa:
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei:
str. Doina, nr. 104, Chişinău, MD-2059, Republica Moldova
Tel: +373 22 400 700; Fax: +373 22 459854;
e-mail: [email protected]