AVIZ
Luni, 19 iunie 2017, ora 13:00,
în ședința Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul
Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
va fi examinata teza de doctor în psihologie 
a doamnei Maria Corcevoi, cu tema:

MECANISME PSIHOLOGICE DE ATENUARE A EFECTELOR MIGRAŢIEI ECONOMICE ASUPRA SISTEMULUI FAMILIAL DIN MOLDOVA,
specialitatea: 511.03. – Psihologie socială

Conducător științific: Silvia Briceag, dr. în psihologie, conf. univ.

Şedinţa se va desfășura în sala 212 a Institutului de Ştiințe ale Educației, str. Doina, 104.