AVIZ
Marţi, 27 iunie 2017, ora 13:00,
în ședința Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul
 Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
va fi examinata teza de doctor în psihologie 
a doamnei Daniela Cazacu, cu tema:

REPREZENTAREA SOCIALĂ A FAMILIEI CONTEMPORANE ÎN REPUBLICA MOLDOVA,
specialitatea: 511.03. – Psihologie socială


Conducător științific: Aglaida Bolboceanu, dr. hab. în psihologie, prof. cerc.

Şedinţa se va desfășura în sala 212 a Institutului de Ştiințe ale Educației, str. Doina, 104.