AVIZ

Marţi, 23 mai 2017, la ora 14:00, 
în ședința Seminarului Ştiinţific de Profil ad - hoc
din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
va fi examinată teza de doctor habilitat în ştiinţe pedagogice,
la specialitatea 533.04 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie
a dlui Victor BUFTEA, dr. ped., conf. univ., cu tema:
CONTROLUL ŞI PLANIFICAREA PROCESULUI DE ANTRENAMENT AL GIMNASTELOR DE PERFORMANŢĂ ÎNTR-UN CICLU OLIMPIC

Consultant ştiinţific: MANOLACHI Veaceslav, 
doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, 
profesor universitar

Şedinţa se va desfășura în sala 212 a Institutului de Ştiințe ale Educației, str. Doina, 104.