AVIZ
Vineri, 12 mai 2017, la ora 14:00, 
în ședința Seminarului Ştiinţific de Profil 
din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
va fi examinată teza de doctor în ştiinţe pedagogice,
la specialitatea 531.01 – Teoria generală a educaţiei 
a dnei Tatiana BALAN, cu tema:
MODELIZAREA PEDAGOGICĂ A MENTORATULUI ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE A CADRELOR DIDACTICE
 
Conducător ştiinţific: ANDRIŢCHI Viorica, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, 
conferenţiar universitar

Şedinţa se va desfășura în sala 212 a Institutului de Ştiințe ale Educației, str. Doina, 104.