Stagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor,
organizat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 
la Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. Cantemir
 

    Înperioada 03-19 martie 2017 în cadrul catedrei Didactica Disciplinelor Şcolare, aria Curriculară Educaţie Socioumanistică, Arte şi Tehnologii, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,  a fost organizat stagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor. Activităţile au avut loc în teritoriu, la Şcoala de Arte "Valeriu Hanganu” din or. Cantemir, iar beneficiari au fost nu doar profesorii din şcoala-gazdă, ci şi specialişti în domeniu din raioanele Leova, Cahul, Vulcănești şi Căuşeni. În cadrul stagiului s-a pus accent pe dezvoltarea competenţelor profesionale în didactica disciplinelor artistice şi psihopedagogie din perspectiva formării competenţelor şcolare la elevi şi promovarea valorilor estetice şi educaţionale în formarea personalităţii elevului. Dezvoltarea competențelor profesionale au vizat:
  • valorificarea strategiilor şi tehnologiilor educaţionale pentru realizarea calitativă a prevederilor curricula la disciplinele artistice, din perspectiva pedagogiei competenţelor şi a educaţiei prin artă;
  • aplicarea eficientă a metodologiei specifice educaţiei artistice;
  • valorificarea modelelor de proiectare didactică constructivistă;
  • proiectarea unui proces de predare-învăţare interactiv, centrat pe formare de competenţe;
  • promovarea diverselor modalităţi de activizare  a elevilor în cadrul lecţiei;
  • evaluarea rezultatelor şcolare în contextul pedagogiei competenţelor şi a specificului educaţiei artistice;
  • promovarea activă a valorilor postmodernismului în educaţie;
  • valorificarea legităţilor psihosociale ale educaţiei moderne;
  • promovarea diverselor modalităţi psihologice pentru eficientizarea procesului educaţional.
    Pentru realizarea dezideratelor sus-menţionate, profesorii au avut oportunitatea de a participa la ore, susţinute cu măiestrie de specialiştiai IŞE: Belîi Vitalie, dr. conf. şi Moraru Emilia, dr. conf. – modulul Didactica educaţiei artistice; Puzur Elena, dr. în psihologie şi Afanas Aliona, dr. în pedagogie–modulul Psihopedagogie; Raischi Victor, lector superior– modulul Tehnologii Informaţionale şi de Comunicaţie. 
    Un loc aparte în cadrul stagiului de formare profesională continuă l-a avut seminarul cu genericul ,,Didactica specialităților artistice", care s-a desfăşurat la data de 17 martie 2017. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Serviciul Metodic al Centrului de Excelență în Educație Artistică ,,Ştefan Neaga". Printre obiectivele seminarului se numără: dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice din domeniul învățământului artistic extrașcolar; instrumentalizarea participanţilor cu un set de repere și tehnicie ducaţionale de profil; asigurarea schimbului de experienţă didactică. 
    Un număr de 41 de profesori din unitățile școlare cu profil artistic din zona de sud a republicii au avut posibiliatea să participe la câteva ateliere de specialitate. Valentina Ivancenco, șefa Catedrei de muzicologie la CEEA ”Ștefan Neaga” a familiarizat profesorii cu cerințele pentru proba muzical-teoretică în contextul admiterii la studii în CEEA „Ștefan Neaga”. Subiectul acestui atelier de lucru a generat mai multe discuții ce au vizat procesul de predare, învățare și evaluare a cunoștințelor/capacităţilor/competenţelor în cadrul predării disciplinelor muzical-teoretice în instituțiile de învățământ extrașcolar.
    Metode și tehnici de lucru la lecțiile de specialitate în clasele  de acordeon, trompetă  și vioară, aceasta a fost tematica altor trei ateliere moderate de Sergiu Mârzac, Constantin Strilciuc și respectiv Victoria Reaboi, profesori de specialitate  la CEEA ”Ștefan Neaga”. În cadrul acestor activități au fost demonstrate şi exersate mai multe tehnici de lucru aplicate de profesori în cadrul lecțiilor. 
    Evenimentul s-a încheiat cu un program artistic cu participarea elevilor de la instituția-gazdă. Un moment foarte emoționant a fost recitalul de acordeon susținut de discipolii profesorului Sergiu Mârzac, laureații concursurilor naționale și internaționale Alexandru Sîli și Radu Rățoi.
    La încheierea acțiunii am adresat un mesaj de salut din partea Directorului ÎȘE, doamnei Lilia Pogolșa, dr. hab., conf.univ., şi a Directorului CEEA ”Ștefan Neaga”, domnul Gheorghe Perju, dr., Om Emeritcu, îndemnul de a persevera în continuare în vederea educării tinerei generații în spiritul valorilor artistice și culturale. Sperăm ca cel mai așteptat eveniment extrașcolar al anului – Concursul Național  de Creație Artistică Tinere Talente, care se va desfășura la Chișinău la 1 aprilie 2017, să confirme odată în plus că în Republica Moldova sunt profesori și elevi talentați. 
    Nu în ultimul rând dorim să aducem mulţumiri tuturor specialiştilor IŞE, profesorilor de la CEEA ”Ștefan Neaga”, Secției de Cultură din or. Cantemir, administraţiei Școlii de Arte  „Valeriu Hanganu” (director dna Tatiana Coroi, director-adjunctdna Inga Marcovanu) care şi-au adus contribuţia la desfăşurarea calitativă a stagiului de formare profesională continuă.

Vitalie Belîi,dr., conf. univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
director adjunct CEEA ”ȘtefanNeaga” din Chişinău
 

Stagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. CantemirStagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. Cantemir