AVIZ
Vineri, 17 martie 2017, la ora 14:00, 
în ședința Seminarului Ştiinţific de Profil ad-hoc
din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
va fi examinată teza de doctor habilitat în ştiinţe psihologice,
la profilul 511. Psihologie, specialitatea 511.01. Psihologie generală
a dnei Ludmila Anţibor, doctor în ştiinţe biologice, cu tema:
MACHIAVELLISMUL ÎN STRUCTURA CUNOAŞTERII PSIHOLOGICE CONTEMPORANE: FUNDAMENTE TEORETICE ŞI METODOLOGICE DE ANALIZĂ
 
Consultant ştiinţific: BUCUN Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe psihologice, 
profesor universitar


Şedinţa se va desfășura în sala 212 a Institutului de Ştiințe ale Educației, str. Doina, 104.

яндекс