AVIZ
Joi, 9 februarie 2017, la ora 14:00, 
în ședința Seminarului Ştiinţific de Profil ad-hoc
din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
va fi examinată teza de doctor habilitat în ştiinţe pedagogice,
la profilul 532. Didactica ştiinţelor, specialitatea 532.02. Didactică şcolară 
(limba şi literatura română)
a dlui Adrian GHICOV, doctor în ştiinţe pedagogice, cu tema:
CADRUL CONCEPTUAL AL RETELLIZĂRII ÎN METODOLOGIA PROTEXTULUI
 
Consultant ştiinţific: CALLO Tatiana, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, 
profesor universitar

Şedinţa se va desfășura în sala 212 a Institutului de Ştiințe ale Educației, str. Doina, 104.