„Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar”, ediția, 2017

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei vă informează că organizează şi desfăşoară în anul 2017 stagii de formare continuă pentru cadrele didactice și manageriale la Modulul tematic „Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar”, în conformitate cu orarul distribuit pe următoarele perioade:

Ianuarie-februarie 
Învățătorii care vor avea la 1 septembrie 2017 clasa 1 
Martie-aprilie
Învățătorii care vor avea la 1 septembrie 2017 clasa 2 
Mai
Specialiștii la disciplinele limba română în școala alolingvă;
limbi străine;
educație fizică;
educație artistico-plastică,
educație tehnologică.

Iunie-iulie-august
Învățătorii care vor avea la 1 septembrie 2017 clasa 3

N.B. Perioadele stagiilor de formare profesională continuă detaliate le găsiți în anexă.
Înscrierea se efectuează în baza Formularului