Vineri, 25 noiembrie 2016, la ora 14:00
în ședința SȘP din cadrul IȘE va fi examinată teza de doctor în pedagogie a Dlui Oleg Ababii,