AVIZ
Se anunţă susţinerea tezei de doctor în psihologie
Pretendent: Остроброд Александр
Conducător ştiinţific: Bolboceanu Aglaida, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar
Consiliul ştiinţific specializat: D 38 511.03 - 07
Tema tezei: Нарушения коммуникации в семьях, длительное время проживающих в районах ракетных обстрелов 
Specialitatea: 511.03 – Psihologie socială
data: 07 noiembrie 2016
Ora: 14.00
Local: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, sala 212, str. Doina 104, Chişinău

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei sunt:
1.Болбочану А., Остроброд А. Нарушения коммуникации в семьях, вызванные длительным стрессом от ракетных обстрелов. В: Fortificarea sănătăţii angajaţilor prin suprimarea stresului organizaţional. Materialele conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională, 20 decembrie, 2013. Bălţi: S.n., Tipografia din Bălţi, 2014, p. 7-14.
2.Болбочану А., Остроброд А. Психологическая коррекция нарушений коммуникации в семьях, находящихся в длительном стрессе от ракетных обстрелов В: Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 11-12 decembrie, 2014, Partea II. Coord. şt.: L. Pogolşa, N. Bucun. Chişinău: IŞE, 2014 (Tipogr. „Cavaioli”), p. 146-152. 
3.Остроброд А. Как помочь себе справиться с последствиями стресса, вызванного ракетными обстрелами. Тель-Авив: Илекниф, 2009. 44 с.
4.Остроброд А. Психологическая помощь населению, находящемуся в зоне ракетных обстрелов. В: Univers pedagogic, 2014, № 2, p. 23-29.
5.Остроброд А. Травма и её лечение. Тель-Авив: Издательство Наталь, 2011. 50 с. (на иврите).
6.Остроброд А. Оказание психологической помощи семье, состоящей из нескольких поколений и проживающей длительное время в зоне ракетных обстрелов.2008.URL:http://webcache.googleusercontent.com/ (на иврите) (vizitat 25.03.2013).
7.Остроброд А. Социально-психологический тренинг по коррекции нарушений коммуникации в семьях, находящихся в длительном стрессе от ракетных обстрелов. In: Revista Psihologie, pedagogie specială, asistenţă socială, 2015, nr. 3-4, p. 35-47.  
Rezumatul tezei
1.Problematica abordată.
În teză sunt expuse rezultatele cercetării consecinţelor situaţiei de stres de lungă durată, provocate de atacurile sistematice de rachete pentru comunicarea în familiile din zonele de atacate din Israel. 
2. Conţinutul de bază al tezei. 
În prima parte a lucrării, pe baza analiza datelor conţinute în literatura ştiinţifică se demonstrează că activitatea vitală şi relaţiile interpersonale în familie pot fi caracterizate ca rezultat al interacţiunii dintre factorii interni şi externi. În condiţiile situaţiei de stres de lungă durată deseori are loc înrăutăţirea funcţionării familiei, apariţia a diverse dificultăţi ale comunicării, iar membrii familiei nu totdeauna conştientizează propriile lor modalităţi comunicative neproductive. În partea a doua, experimentală, a fost stabilit gradul înalt al deteriorării comunicării în familiile supuse timp îndelungat atacurilor aeriene şi elaborat modelul trifactorial pentru analiza acestora, cea ce a permis crearea unei tehnologii psihosociale speciale, aplicarea căreia conduce spre îmbunătăţirea comunicării în cazurile vizate.
3. Rezultatele cercetării. 
A fost stabilită tendinţa de deteriorare a comunicării în familiile din raioanele supuse timp îndelungat atacurilor aeriene; a fost elaborat modelul trifactorial al dificultăţilor comunicării şi chestionarul trifactorial şi aplicate în condiţii reale de trai, astfel fiind  constatate, clasificate şi prezentate felurile dificultăţilor de comunicare apărute ca consecinţe ale atacurilor permanente, determinate  cauzele lor; a fost elaborat şi validat trainingul social-psihologic pentru optimizarea comunicării în familiile studiate.