La data de 06 octombrie 2016 a avut loc Ședința Consilului Științifico - Didactic al Institutului de Științe ale Educației, consacrată conferirii Titlului Academic Onorific de DOCTOR HONORIS CAUSA domnului VASILE COJOCARU dr. hab., prof. univ., personalitate bine cunoscuta in mediul pedagogic din Republica Moldova şi nu numai, care şi-a adus un aport considerabil în re-aşezarea învăţămîntului pe principii democratice şi umaniste, exemplu preţios prin misiunea, viziunea, rolurile, scopurile  şi valorile promovate şi realizate. 
     Lucrări/monografiile de valoare editate, de domnul profesor precum:  Reforma învățămîtului: orientări, obiective, direcții (1995); Planurile de învățămînt în contextul reformelor școlare (1997); Reforma învățămîntului: aspecte metodologice (1997); Schimbarea în educație și Schimbarea managerială (2004); Calitatea în educație. Managementul calității (2007); Diagnosticarea pedagogică din perspectiva calități (2011); Instruire interactivă prin e-Learning (2014) și altele au fundamentat teoretic și praxiologic  procesul de reformare și dezvoltare  a învățămîntului. Ideile, conceptele principale  inițiate  și  promovate de către Domnia Sa se rezumă la fundamentarea metodologiei reformei învățămîntului general în  R.Moldova (perioada de tranziție), fundamentarea  teoretică și metodologică a reformei manageriale în învățămînt, paradigma managementului  educațional  din perspectiva democratică și a integrării europene, concepția de (re)instruire a cadrelor didactice și manageriale în contextul reformei învățămîntului (peroada de tranziție), sandardele de funcție și standardele de formare a managerilor școlari, dezvoltarea conceptului calității  în educație și a managementului calității, conceperea și aplicarea  învățămîntului la distanță/e-learning în sistemul de formare continuă.
     Carisma de care dispune, talentul, disciplina de gîndire şi acţiune, cultura bogată, asumarea de responsabilităţi, dăruirea de sine  şi alte calităţi, trăsături de personalitate ale dlui Vasile Cojocaru i-au creat pe bună dreptate respect şi credibilitate în mediul pedagogic şi ştiinţific din Republica Moldova şi în mediile respective din alte ţări cu care conlucrează. 
Vasile Gh. Cojocaru este membru al diverselor Consilii consultative republicane, preşedinte al Asociaţiei Managerilor Educaţionali din Republica Moldova, este redactor al Buletinului Informativ în Management Educaţional. În convingerea noastră prin tot ceea ce face dl  prof.universitar Vasile Cojocaru dovedește Competență, Performanță, Calitate.
     Este decorat cu Ordinul „Gloria Muncii”, Medalia ASM Nicolae Milescu Spataru, Medalia  jubiliară „Eparhia  Chișinăului-200 ani”, Insigna „Eminent al Învățămîntului Public” din RSSM,  Medalia „Eminent al Învățămîntului” din ex.URSS, Diplome  de merit.
     În contextul acestei prestanţe incontestabile a activităţii domnului profesor vasile Gh. Cojocaru, conferirea titlului de Doctor Honoris Causa de către Consiliul Ştiinţifico-Didactic al Institutului semnifică onorarea reciprocă a colaborării şi implicării constructive privind edificarea educaţiei de calitate în republica noastră. pentru contribuţii excepţionale în dezvoltarea învăţământului general şi universitar şi pentru activitate de cercetare remarcabilă în ştiinţele educaţiei. 
     La ședință au participat membrii Consilului Științifico - Didactic, cercetători științifici, colegi și invitați.
 

La data de 06 octombrie 2016 a avut loc Ședința Consilului Științifico-Didactic al IȘE, consacrată conferirii Titlului Academic Onorific de DOCTOR HONORIS CAUSA domnului VASILE COJOCARU dr. hab., prof. univ.,

La data de 06 octombrie 2016 a avut loc Ședința Consilului Științifico-Didactic al IȘE, consacrată conferirii Titlului Academic Onorific de DOCTOR HONORIS CAUSA domnului VASILE COJOCARU dr. hab., prof. univ.,

La data de 06 octombrie 2016 a avut loc Ședința Consilului Științifico-Didactic al IȘE, consacrată conferirii Titlului Academic Onorific de DOCTOR HONORIS CAUSA domnului VASILE COJOCARU dr. hab., prof. univ.,

La data de 06 octombrie 2016 a avut loc Ședința Consilului Științifico-Didactic al IȘE, consacrată conferirii Titlului Academic Onorific de DOCTOR HONORIS CAUSA domnului VASILE COJOCARU dr. hab., prof. univ.,