Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei organizează, în perioada 2-3 noiembrie 2012, 
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională cu genericul

„Optimizarea învăţământului în contextul societăţii bazate pe cunoaştere”

 

 Evenimentul se va desfăşura 

în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei - 
str. Doina 104, or. Chişinău, Republica Moldova.

Materialele conferinţei vor fi publicate,
precum şi plasate pe site-ul IŞE: www.ise.md.

Vă  invităm  să  ne  onoraţi  cu  participarea  Dumneavoastră  
la  această  întrunire  ştiinţifică.

   Comitetul organizatoric

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
str. Doina 104, MD 2059or. Chişinău, Republica Moldova. 
Tel.: 
+373 22 400700; fax: +373 22 459854
e-mail: [email protected],