Miercuri, 18  mai 2016, ora 1400,
în şedinţa Seminarului Stiintific de Profil din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
va fi examinata teza de doctor habilitat in pedagogie a dnei Eni Valentina, cu tema:

Научно-методологические основы формирующе-развивающей среды вуза в контексте интеграции научной, учебной и внеучебной деятельности в вузе

      Specialitatea 531.01. Teoria generală a educaţiei
                      Consultant ştiinţific: Guţu Vladimir., dr. hab. în pedagogie, prof. univ.
Sedinta se va desfasura în sala 212 a Institutului de Stiinte ale Educatiei, str. Doina, 104.