Ședința Seminarului Republican al Profesorilor de Matematică, realizată în cadrul CED, cu genericul Activitatea cu elevii dotați la matematică: aspecte didactice a avut loc la 04 martie 2016. Formatorul, Marcel Teleucă, dr., conf. univ.  UST, prof. la Liceul Moldo-Turc, coordonator al echipei olimpice la matematică a Republicii Moldova, a prezentat o informație foarte utilă pentru profesorii de matematică privitoare la organizarea activităților cu elevii cu aptitudini la matematică. Au participat 31 profesori de matematică. Au fost, inclusiv, analizate tendințele privind domeniile matematice puse în valoare în cadrul olimpiadelor naționale și internaționale la matematică. S-au rezolvat diverse și semnificative probleme propuse la olimpiade de matematică.
Coordonatorul seminarului dr.  I. Achiri a anunțat, că  următoarrea ședință a Seminarului Republican al Profesorilor de Matematică este preconizată pentru 10 iunie 2016, în cadrul căreia se va discuta subiectul Manuale electronice la matematică.