IŞE la 75 de ani
TEHNOLOGII EDUCAŢIONALE MODERNE
ÎN DESCHIEREA ORIZONTULUI DE CUNOAŞTERE

     Recent la IŞE a avut loc Trainingul cu genericul „Tehnologii educaţionale interactive”, realizare directă a Consorţiului Institutul de Ştiinţe ale Educației, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” şi Întreprinderea de Stat  „Mold-Didactica”. Derularea publică a s-a axat pe demonstrarea posibilităţilor şi aplicabilităţii e instrumente interactive şi eficienţa practică a acestora în cadrul laboratorului digital interdisciplinar care poate fi creat, dotat şi exploatat cu succes în orice instituţie de învăţământ general, profesional tehnic secundar sau universitate.  
     Protagoniştii trainingului au fost Patrick Chirtoacă şi Andreea Balmuş, elevi în clasa a IV-a „B” (învățătoare Daniela Barnacuiuc) de la Liceul Teoretic „George Călinescu” din Cartierul Poşta Veche al Chişinăului, şi Igor Evtodiev, doctor habilitat, profesor universitar, selecţionerul şi coordonatorul lotului R. Moldova pentru olimpiadele internaţionale la fizică. 
     Este important şi esenţial că participanţii prezenţi la training au înţeles şi au catalogat demonstrările ca fiind o componentă reală a procesului instructiv-educativ ce motivează cadrele didactice în aplicarea interdisciplinarităţii, iar elevii şi studenții s-au convins e posibilităţile reale e sporire reală a nivelului e cunoaştere teoretică şi praxiologică. Utilizarea senzorilor în cadrul etapelor de studiere şi demonstrare privind Explorarea microclimatelor; Studierea organismelor şi pH-ului; Sesizarea şi măsurarea temperaturii (corpului uman, mediului ambiant,al sălii); Demonstrarea Legii lui Boyle, a  Principiului lui Arhimede sau a legilor lui Newton, a demonstrat, că activitatea desfășurată după noi parametri şi dotată cu instrumentar modern facilitează substanţial lecţiile teoretice şi cele practice, imprimându-le  atractivitate, motivaţie şi eficienţă, sporesc nivelul pregătirii tinerei generaţii pentru viaţă.  
     La training au participat Lilia Pogolşa, dr. hab., conferenţiar universitar, directorul Institutului de Ştiinţe ale Educației, Gheorghe Avornic, dr. hab., profesor universitar, rectorul Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, Efim Jîmbei, director al Întreprinderii de Stat  „Mold-Didactica”, Nelu Vicol, dr., conferenţiar universitar, director adjunct, personalul didactic şi ştiinţific al IŞE, peste o sută de cadre didactice aflate la cursurile de formare profesională la ariile curriculare „Matematică şi ştiinţe”, „Limbă şi comunicare”, „Educaţie socio-umanistică, artistică şi tehnologică” şi Învăţământul primar desfăşurate la IŞE, de la instituţiile preuniversitare din mun. Chişinău, profesori şi studenţi de la mai multe centre universitare, manageri de instituţii care oferă soluţii moderne pentru educaţie. 
Reporter UPP