AVIZ!
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI DESFĂŞOARĂ TRAININGUL CU GENERICUL

„TEHNOLOGII EDUCAŢIONALE INTERACTIVE”,

ORGANIZAT CU IMPLICAREA CONSORŢIULUI „UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE ȘI ECONOMICE EUROPENE „CONSTANTIN STERE”, MOLD-DIDACTICA ŞI IŞE”.

TRAININGUL ESTE CONSTRUIT PE DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR PRACTICE PRIVIND IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR INTERACTIVE ÎN CADRUL LABORATORULUI DIGITAL PENTRU ŞTIINŢELE INTEGRALIZATE.
LA TRAINING SUNT INVITATE CADRELE DIDACTICE DE LA CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ LA ARIILE CURRICULARE „MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE”, „LIMBĂ ŞI COMUNICARE”, „EDUCAŢIE SOCIOUMANISTICĂ, ARTISTICĂ ŞI TEHNOLOGICĂ” ŞI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR.

TARININGUL SE DESFĂŞOARĂ ÎN DATA DE 14 APRILIE 2016, ÎN AULA MAGNA 412, ETAJUL IV, CU ÎNCEPERE DE LA ORA 14.00.
ADMINISTRAŢIA IŞE.