AVIZ
Vineri, 25 martie 2016, ora 13:00,
în ședința Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul
 Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
va fi examinata teza de doctor în psihologie 
a doamnei Adina PLĂTICĂ, cu tema:

IMPACTUL ATITUDINILOR PREADOLESCENTULUI CU HIPOACUZIE ASUPRA RELAŢIILOR INTERPERSONALE CU SEMENII
specialitatea: 511.03. – Psihologie socială


Conducător științific: Aglaida BOLBOCEANU, dr. hab. în psihologie, 
prof. cercetător
Şedinţa se va desfășura în sala 212 a Institutului de Ştiințe ale Educației, str. Doina, 104.