Vineri, 19 februarie, 2016, ora 14:00, în ședința Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei va fi examinata teza de doctor în pedagogie a doamnei Butnaru Cristina Formarea continuă a cadrelor didactice în funcţie de nevoile de dezvoltare profesională
specialitatea: 531.01 – Teoria generală a educației
Conducător științific: Vicol Nelu, doctor în pedagogie, conf.univ.
Şedinţa se va desfășura în sala 212 a Institutului de Ştiințe ale Educației, str. Doina, 104