AVIZ
Vineri, 12 februarie 2016, ora 13.00,
în ședința Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul
 Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
va fi examinata teza de doctor habilitat în psihologie 
a doamnei Ludmila ANŢIBOR, cu tema:

МАКИАВЕЛЛИЗМ В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ АНАЛИЗА
specialitatea: 511.01. – Psihologie generală


Conducător științific: Nicolae BUCUN, dr. hab. în psihologie, prof. universitar.

Şedinţa se va desfășura în sala 212 a Institutului de Ştiințe ale Educației, str. Doina, 104.