AVIZ

Joi, 28 ianuarie 2016, ora 14:00, în ședința Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei va fi examinata teza de doctor în pedagogie a doamnei Tatiana Gherştega, cu tema:

Managementul curriculumului universitar în contextul autonomiei instituţionale

specialitatea: 531.01 – Teoria generală a educației

Conducător științific: Lilia POGOLŞA, dr. hab. în pedagogie, conf. universitar.
Şedinţa se va desfășura în sala 212 a Institutului de Ştiințe ale Educației, str. Doina, 104