INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Catedra de Educaţie Preşcolară şi Învăţământ Primar

Stagiu de formare pentru cadrele didactice din învăţământul primar:
Evaluare criterială prin descriptori

Institutul de Științe ale Educației organizează în perioada 22-24 ianuarie 2016 stagiul de formare continuă a învăţătorilor la clasa întâia, în conformitate cu articolele 16, punctul 5, şi 152, litera „d”, ale Codului Educaţiei în care se precizează că în învăţământul primar evaluarea rezultatelor învăţării este criterială prin descriptori, la disciplinele Învățământului primar (cu predare în limba română şi cu predare în limba rusă), Educație Tehnologică și Educație Plastică (Învățământ primar). 
Doritorii de a participa la acest stagiu, sunt rugaţi să completeze formularul de mai jos. 
Înscrierea are loc până la data de 17 ianuarie 2016. 
Vă vom comunica prin e-mail orarul activităților.
Durata formării: 24 de ore academice.
Taxa de formare – 100 de lei/zi.
Taxa de cazare – 60 de lei/zi.
FORMULAR