INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
organizează

SIMPOZIONUL PEDAGOGIC NAŢIONAL
EVALUAREA CRITERIALĂ PRIN DESCRIPTORI: 
PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI

INVITAŢIE

     Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Vă invită să participați la Simpozionul Pedagogic Național, cu genericul Evaluarea criterială prin descriptori: provocări și oportunități, care va avea loc pe data de 5 decembrie 2015.
     Evenimentul îşi propune să prezinte, pe de o parte, aspectele implementării metodologiei evaluării criteriale prin descriptori în contextul reformei inițiate de Codul educației (prin art. 16 al. 5), cu referire la evaluarea în învățământul primar care este criterială și  se realizează prin descriptori.
     În context praxiologic, simpozionul reprezintă o ofertă creditabilă pentru activitatea de formare profesională şi cea de dezvoltare a competenţelor de cercetare, necesare cadrelor didactice și manageriale în bunul demers de implementare a ECD. 
     Obiectivul de bază al evenimentului reprezintă aspectul praxiologic de valorificare a competenţelor profesionale a cadrelor didactice în proiectarea şi realizarea evaluării criteriale prin descriptori la clasa 1, în anul de studii 2015-2016.
 

Simpozionul îşi va ţine lucrările în incinta I.Ş.E.:
Str. Doina, 104, mun. Chişinău, Republica  Moldova.