Seminarul Ştiintific de Profil din cadrul Institutului de Ştiinte ale Educaţiei aduce la cunoştinţa Comunităţii Ştiintifice că în sedinţa publică din 18octombrie 2012, ora 14:00 va fi examinata teza de doctor habilitat in pedagogie, Specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generala, a dnei DANDARA OTILIA cu tema:

CONCEPTUALIZAREA GHIDĂRII CARIEREI ÎN CONTEXTUL EDUCAŢIEI PERMANENTE 

Sedinta se va desfasura în sala 212 a Institutului de Stiinte ale Educatiei, str. Doina 104