AVIZ
Marţi, 24 noiembrie 2015, ora 14:00, în ședința Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei va fi examinata teza de doctor în psihologie a doamnei Ludmila DONOGA, cu tema:

СОЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
specialitatea: 511.03. – Psihologie socială

Conducător științific: Nicolae BICUN, dr. hab. în psihologie, prof. universitar.
Şedinţa se va desfășura în sala 212 a Institutului de Ştiințe ale Educației, str. Doina, 104.