AVIZ
Joi, 15 octombrie 2015, ora 12:00,
în ședința Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul
 Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
va fi examinata teza de doctor în psihologie 
a doamnei Elena PUZUR, cu tema:

ADAPTAREA PSIHOSOCIALĂ A 
STUDENŢILOR  DIN INSTITUŢIILE PEDAGOGICE
specialitatea: 511.03. – Psihologie socială


Conducător științific: Nicolae BICUN, dr. hab. în psihologie, 
prof. universitar.
Şedinţa se va desfășura în sala 212 a Institutului de Ştiințe ale Educației, str. Doina, 104.