În perioada 24-26 septembrie 2015, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Ministerul Educației în comun cu Alianţa Internaţională pentru Comemorarea Holocaustului, organizează seminarul internaţional cu genericul „Predarea şi învăţarea Holocaustului şi a aspectelor conexe" cu participarea responsabililor de organizarea procesului educaţional la disciplina şcolară Istoria românilor şi universală din cadrul OLSDI şi a cadrelor didactice din instituţiile de învăţămînt secundar general.
La deschiderea seminarului cu cuvînt de salut către cadrele didactice s-au adresat Dna Nadejda Cristea, viceministru al Ministerului Educației, Werner Dreyer, Chairman of the IHRA Professional Development Outreach Project și Lilia Pogolșa, director Insitutul de Științe ale Educației.
 

În perioada 24-26 septembrie 2015, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Ministerul Educației în comun cu Alianţa Internaţională pentru Comemorarea Holocaustului, organizează seminarul internaţional...În perioada 24-26 septembrie 2015, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Ministerul Educației în comun cu Alianţa Internaţională pentru Comemorarea Holocaustului, organizează seminarul internaţional...În perioada 24-26 septembrie 2015, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Ministerul Educației în comun cu Alianţa Internaţională pentru Comemorarea Holocaustului, organizează seminarul internaţional...În perioada 24-26 septembrie 2015, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Ministerul Educației în comun cu Alianţa Internaţională pentru Comemorarea Holocaustului, organizează seminarul internaţional...În perioada 24-26 septembrie 2015, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Ministerul Educației în comun cu Alianţa Internaţională pentru Comemorarea Holocaustului, organizează seminarul internaţional...