STAGII DE FORMARE LA INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

   În scopul abordării şi implementării corecte, coerente şi reflexive a procesului de evaluare criterială pe descriptori, IŞE desfăşoară în intervalul de timp 01 iunie – 15 august 2015 stagii de instruire/de formare continuă a învăţătorilor la clasa întâia din şcolile republicii în conformitate cu articolele 16, punctul 5, şi 152, litera „d”, ale Codului  Educaţiei în care se precizează că în învăţământul primar evaluarea rezultatelor învăţării este criterială prin descriptori şi se pune în aplicare din anul 2015 începând cu clasa I-a.
În perioada 01 – 10 iunie 2015 la stagiile respective au participat 272 de învăţători la clasa I din învăţământul primar,  care reprezintă fiecare raion/oraş din republică. 
Instruirea/formarea învăţătorilor continuă şi IŞE este disponibil şi deschis pentru fiecare învăţător în a oferi programa şi metodologia de organizare şi desfăşurare a procesului de evaluare criterială pe descriptori.
Stimaţi învăţători, nu rataţi această ocazie, veniţi la Alma Mater al domniilor voastre care se numeşte INSTITUTL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI!
 

STAGII DE FORMARE LA INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEISTAGII DE FORMARE LA INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEISTAGII DE FORMARE LA INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEISTAGII DE FORMARE LA INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEISTAGII DE FORMARE LA INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEISTAGII DE FORMARE LA INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEISTAGII DE FORMARE LA INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEISTAGII DE FORMARE LA INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEISTAGII DE FORMARE LA INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEISTAGII DE FORMARE LA INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI