Astăzi, 04 mai, în baza a Dispoziţiei Ministerului Educaţiei nr.162, la IŞE a început pilotarea instrumentelor de evaluare aferente standardelor de calitate ale instituţiilor de învăţămînt general prin stagii de formare a cadrelor manageriale din toate unităţile şcolare ale republicii, activitate sprijinită financiar de reprezentanţa UNICEF în Republica Moldova. 
Astfel, pînă la sfîrşitul lunii mai, în cadrul proiectului vor fi formate 880 cadre de conducere - cca 68% din cifra totală de 1300 manageri şcolari prevăzuţi pentru formare în anul 2015. Doar în perioada 04-06 mai, la primul stagiu, participă 140 directori/directori adjuncţi din diferite raioane, care pe parcursul a 3 zile vor fi pregătiţi pentru a implementa standardele de calitate, totodată pregătindu-şi şi subalternii pentru procesul respectiv.

A demarat etapa a II-a a proiectului IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE CALITATE A INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÎNT PRIMAR, GIMNAZIAL ŞI LICEAL DIN REPUBLICA MOLDOVA DIN PERSPECTIVA ŞCOLII PRIETENOASE COPILULUI din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.A demarat etapa a II-a a proiectului IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE CALITATE A INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÎNT PRIMAR, GIMNAZIAL ŞI LICEAL DIN REPUBLICA MOLDOVA DIN PERSPECTIVA ŞCOLII PRIETENOASE COPILULUI din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.A demarat etapa a II-a a proiectului IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE CALITATE A INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÎNT PRIMAR, GIMNAZIAL ŞI LICEAL DIN REPUBLICA MOLDOVA DIN PERSPECTIVA ŞCOLII PRIETENOASE COPILULUI din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.A demarat etapa a II-a a proiectului IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE CALITATE A INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÎNT PRIMAR, GIMNAZIAL ŞI LICEAL DIN REPUBLICA MOLDOVA DIN PERSPECTIVA ŞCOLII PRIETENOASE COPILULUI din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.A demarat etapa a II-a a proiectului IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE CALITATE A INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÎNT PRIMAR, GIMNAZIAL ŞI LICEAL DIN REPUBLICA MOLDOVA DIN PERSPECTIVA ŞCOLII PRIETENOASE COPILULUI din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.A demarat etapa a II-a a proiectului IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE CALITATE A INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÎNT PRIMAR, GIMNAZIAL ŞI LICEAL DIN REPUBLICA MOLDOVA DIN PERSPECTIVA ŞCOLII PRIETENOASE COPILULUI din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.A demarat etapa a II-a a proiectului IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE CALITATE A INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÎNT PRIMAR, GIMNAZIAL ŞI LICEAL DIN REPUBLICA MOLDOVA DIN PERSPECTIVA ŞCOLII PRIETENOASE COPILULUI din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.A demarat etapa a II-a a proiectului IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE CALITATE A INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÎNT PRIMAR, GIMNAZIAL ŞI LICEAL DIN REPUBLICA MOLDOVA DIN PERSPECTIVA ŞCOLII PRIETENOASE COPILULUI din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.A demarat etapa a II-a a proiectului IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE CALITATE A INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÎNT PRIMAR, GIMNAZIAL ŞI LICEAL DIN REPUBLICA MOLDOVA DIN PERSPECTIVA ŞCOLII PRIETENOASE COPILULUI din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.A demarat etapa a II-a a proiectului IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE CALITATE A INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÎNT PRIMAR, GIMNAZIAL ŞI LICEAL DIN REPUBLICA MOLDOVA DIN PERSPECTIVA ŞCOLII PRIETENOASE COPILULUI din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.