Vernisaj de pictură şi tapiserie la IŞE, 22 aprilie 2015

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi-a asumat şi rolul de identificare, de promovare şi de susţinere a spiritelor artistice ale cadrelor didactice din învăţământ.
În acest context, la 22 aprilie 2015 a fost inaugurat vernisajul de pictură şi tapiserie „Melodia ornamentului” executate de Natalia TRICOLICI, profesoară la Liceul Teoretic Boşcana, Criuleni, master în ştiinţele educaţiei (studiilor de masterat urmate la IŞE), membru al Uniunii meşterilor populari din Moldova.
Lucrările executate de Natalia Tricolici vizualizează valorificarea tradiţiilor populare, promovarea spiritului naţional în pictură, vivacitatea ambianţei şi mediului rustic şi natural, permanenţa şi patosul stilului popular în identificarea „melodiei ornamentului” nu doar material/imaterial, dar şi „ornamentul” sufletului. 

La manifestare au participat:
Conf.univ.dr. Nelu Vicol, director adjunct al IŞE; 
Domnul Vladimir Soltanici, director general la Direcției Educație a Consiliului Raional Criuleni;
Doamna Natalia Cangea, președinta Uniunii Meșterilor Populari din r. Criuleni;
Doamna Ana Gobjilă, lector superior, UPS "Ion Creangă”, facultatea  ,,Arte plastice și design”; 
Doamna Galina Vieru, master în studiul artelor, pictoriță, poetă;
Ansablul folcloric de bărbați cu titlul-model ,,Cavalerii armoniei”, conducător artistic : Chiril Sterpu; 
Violonistull Dorin Druțac de la Orchestra Naţională „Lăutarii”, absolvent al studiilor de masterat la IŞE;
Doamna Lilia Panfilov, prezentatoare, absolventă a studiilor de masterat la IŞE;
Cadre didactice de la stagiile de formare profesională continuă;
Colegii Nataliei Tricolici de la Direcţia Educaţie, Criuleni.           
 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi-a asumat şi rolul de identificare, de promovare şi de susţinere a spiritelor artistice ale cadrelor didactice din învăţământInstitutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi-a asumat şi rolul de identificare, de promovare şi de susţinere a spiritelor artistice ale cadrelor didactice din învăţământInstitutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi-a asumat şi rolul de identificare, de promovare şi de susţinere a spiritelor artistice ale cadrelor didactice din învăţământInstitutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi-a asumat şi rolul de identificare, de promovare şi de susţinere a spiritelor artistice ale cadrelor didactice din învăţământInstitutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi-a asumat şi rolul de identificare, de promovare şi de susţinere a spiritelor artistice ale cadrelor didactice din învăţământInstitutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi-a asumat şi rolul de identificare, de promovare şi de susţinere a spiritelor artistice ale cadrelor didactice din învăţământInstitutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi-a asumat şi rolul de identificare, de promovare şi de susţinere a spiritelor artistice ale cadrelor didactice din învăţământInstitutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi-a asumat şi rolul de identificare, de promovare şi de susţinere a spiritelor artistice ale cadrelor didactice din învăţământInstitutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi-a asumat şi rolul de identificare, de promovare şi de susţinere a spiritelor artistice ale cadrelor didactice din învăţământInstitutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi-a asumat şi rolul de identificare, de promovare şi de susţinere a spiritelor artistice ale cadrelor didactice din învăţământInstitutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi-a asumat şi rolul de identificare, de promovare şi de susţinere a spiritelor artistice ale cadrelor didactice din învăţământInstitutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi-a asumat şi rolul de identificare, de promovare şi de susţinere a spiritelor artistice ale cadrelor didactice din învăţământInstitutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi-a asumat şi rolul de identificare, de promovare şi de susţinere a spiritelor artistice ale cadrelor didactice din învăţământInstitutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi-a asumat şi rolul de identificare, de promovare şi de susţinere a spiritelor artistice ale cadrelor didactice din învăţământInstitutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi-a asumat şi rolul de identificare, de promovare şi de susţinere a spiritelor artistice ale cadrelor didactice din învăţământInstitutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi-a asumat şi rolul de identificare, de promovare şi de susţinere a spiritelor artistice ale cadrelor didactice din învăţământInstitutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi-a asumat şi rolul de identificare, de promovare şi de susţinere a spiritelor artistice ale cadrelor didactice din învăţământInstitutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi-a asumat şi rolul de identificare, de promovare şi de susţinere a spiritelor artistice ale cadrelor didactice din învăţământ