Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Sectorul Limbă şi Comunicare, a organizat pe 16 aprilie, curent, Masa rotundă cu genericul Formarea vorbitorului cult de limbă română: realizări, probleme, perspective. Agenda zilei a inclus prezentarea proiectului de cercetare al IŞE „Strategii pedagogice ale formării vorbitorului cult de limba română din perspectiva educaţiei europene pentru limbi”, în derulare începând cu luna ianuarie, 2015. Evenimentul a avut drept obiective: sensibilizarea participanţilor asupra problematicii privind formarea vorbitorului cult și identificarea unor oportunităţi şi condiţii de asigurare a culturii vorbirii în şcoală. 
     Prezenţi la eveniment au fost viceministru al Educaţiei, Liliana Nicolaescu-Onofrei, director IŞE dr. hab., conf. univ., Lilia Pogolșa, director adjunct IŞE Departamentul Ştiinţă dr. hab., prof. univ, Bucun Nicolae şi director adjunct IŞE Departamentul Formare Continuă Nelu Vicol, dr.conf. univ. poetul şi redactorul-şef al publicaţiei periodice „Literatura şi arta”, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din Moldova, Nicolae Dabija,  prof. univ. Vera Mereuţă, artistă Emerită, lectori universitari, cadre didactice, profesori-autori de curriculum, manuale școlare și auxiliare didactice, manageri şcolari și alte personalităţi de vază, împătimite de ceea ce se numeşte limba română.
     Moderatoarea evenimentului dr., conf., univ., Mariana Marin, șefa sectorului Limbă și Comunicare a invitat participanții la o discuție constructivă bazată pe reperele proiectului de cercetare: Avem o criză de cultură a comunicării  în societate / în școală? Este eficient modelul comunicativ al predării-învățării - evaluării limbii române? Vocabularul-aspect neglijat în învățarea limbii române? Relaţia limbă-vorbire-comunicare şi impactul ei educaţional. Ce înseamnă a fi un vorbitor cult? Cum putem motiva actorii educaţionali în a vorbi limba română?
Participanții au lansat idei originale, propuneri constructive care urmează a fi procesate în cadrul unui studiu analitic de cercetare pedagogică. 
 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Sectorul Limbă şi Comunicare, a organizat pe 16 aprilie, curent, Masa rotundă cu genericul Formarea vorbitorului cult de limbă română: realizări, probleme, perspective.Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Sectorul Limbă şi Comunicare, a organizat pe 16 aprilie, curent, Masa rotundă cu genericul Formarea vorbitorului cult de limbă română: realizări, probleme, perspective.Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Sectorul Limbă şi Comunicare, a organizat pe 16 aprilie, curent, Masa rotundă cu genericul Formarea vorbitorului cult de limbă română: realizări, probleme, perspective.Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Sectorul Limbă şi Comunicare, a organizat pe 16 aprilie, curent, Masa rotundă cu genericul Formarea vorbitorului cult de limbă română: realizări, probleme, perspective.Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Sectorul Limbă şi Comunicare, a organizat pe 16 aprilie, curent, Masa rotundă cu genericul Formarea vorbitorului cult de limbă română: realizări, probleme, perspective.Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Sectorul Limbă şi Comunicare, a organizat pe 16 aprilie, curent, Masa rotundă cu genericul Formarea vorbitorului cult de limbă română: realizări, probleme, perspective.Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Sectorul Limbă şi Comunicare, a organizat pe 16 aprilie, curent, Masa rotundă cu genericul Formarea vorbitorului cult de limbă română: realizări, probleme, perspective.Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Sectorul Limbă şi Comunicare, a organizat pe 16 aprilie, curent, Masa rotundă cu genericul Formarea vorbitorului cult de limbă română: realizări, probleme, perspective.Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Sectorul Limbă şi Comunicare, a organizat pe 16 aprilie, curent, Masa rotundă cu genericul Formarea vorbitorului cult de limbă română: realizări, probleme, perspective.Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Sectorul Limbă şi Comunicare, a organizat pe 16 aprilie, curent, Masa rotundă cu genericul Formarea vorbitorului cult de limbă română: realizări, probleme, perspective.