Succesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în 
realizarea simpozionului literar-artistic
GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENE

    Suita de manifestări consacrate celei de-a 80-a Aniversare a naşterii Poetului GRIGORE VIERU a luat amploare şi la Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (17 februarie curent).
    Printre aceste manifestări s-a înscris Simpozionul literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENE cu participarea cadrelor didactice aflate la stajiile de formare profesională din cadrul catedrei Educaţie Preşcolară şi Învăţămînt Primar, catedrei Didactica Disciplinelor Şcolare: aria curriculară Limbă şi Comunicare şi aria curriculară Ştiinţe Socioumanistice, Arte şi Tehnologii.
    Comunicările rostite de către cadrele didactice, participanţi ai Simpozionulu literar-artistic ,ne-au încălzit sufletele noastre, bucurându-ne că suntem împreună pentru a consemna 80 de ani de la naşterea Poetului GRIGORE VIERU, împărtăşindu-ne cu valoarea ce merită transmisă- Opera lui GRIGORE VIERU, care înscrie prin puterea iubirii de mamă şi de ţară a dorului de tot ce este frumos şi sfânt, fiind una din cele mai inspirate pagini în istoria literaturii şi culturii ţării noastre.
    În comunicările cadrelor didactice s-a menţionat că Arta poetică, moştenirea spirituală a lui GRIGORE VIERU, închinată neamului căruia i-a slujit cu devotament, reprezintă o lecţie nemuritoare pentru cei care l-au cunoscut şi i-a apreciat OPERA. Autor al celebrei cărţi pentru copii ALBINUŢA un ABECEDAR a fost cel mai mare DAR pe care l-au primit copiii de la POET şi care a deşteptat şcoala spre alte înălţimi.
    Cântecele scrise de POET şi interpretate de profesorii de muzică în cadrul Simpozionului: Victoria CAZACU, Marin TELEATNIC, Rozalina DOHOCHER au impulsionat publicul, determinându-i  să se încadreze în melodiile cântecelor CASA PĂRINTEASCĂ şi BUCURAŢI-VĂ.
    Poezia sa, este o poezie slujitoare întru edificarea vieţii în tot ce este ea minune, şi bunătate, şi lumină (Ioan Alexandru).
    Prin recitalurile de poezii SOLILOCUL MAMEI, ALBINA, COPILĂRIE, LIMBA NOASTĂ şi SCRISOARE DIN BASARABIA, elevii Şcolii de Arte Valeriu Poleacov: Gabriela SOLONARI, Ana IFTODI, Camelia UZUN, Arina Gojan şi Grigore CERNEANU, ne-au demonstrat că fiecare copil e o lume aparte pentru noi. Aceşti elevi, ghidaţi de Elena BIVOL, profesoară măiestria actorului şi arta vorbirii, au trezit în sufletele participanţilor anumite sentimente de renaştere.
    Prin comunicarea Poezia viereană-carte de citire a vieţii, Cristina TOCILĂ, educatoare, grădiniţa PURCARI, s. Purcari, Ştefan Bodă, ne-a demonstrat că: poezia viereană rămâne o trăire a bucuriei, durerii şi suferinţei, transformându-l pe copil în postura de om activ al cetăţii, de pedagog social şi etic. Poetul a fost părintele spiritual al grădiniţelor, reclamă ea, unde se citeau şi se citesc duioasele versuri ale poetului.
    Natalia ROTARU, profesoară de lmba şi literatura romănă, prin  intermediul comunicarii Îngerul poeziei naţionale ne-a sugerat: Cu Grigore Vieru poezia română se întoarce la izvorul curat al gîndirii şi simţirii poeziei populare,venind pe linie de aur Eminescu, Bacovia, Magda Isanos, Labiş, un poet la care întâlnim un sentiment al naturii asemănător cu al lui Blaga, Bacovia şi Stănescu.
    POETUL a dialogat cu orice şi cu oricine, ne comunică Rozalina DOHOCHER, profesoară de limba şi literature romănă, gimnaziul Caşunca, Floreşti, în Dialogul fundamental între pământ şi cer, îndemnându-i la omenie, chiar şi mancurţilor şi individioşilor le dă o şansă, dialogând cu ei.
    Prin prisma comunicărilor, cântecelor şi recitalurilor de poezii susţinute de profesori şi elevi în cadrul simpozionului, ne-am convins pentru totdeauna, că întreaga creaţie a POETULUI emană căldură, bunătate, înţelepciune, dragoste.
    Vieru  este  clasicul care trăieşte printre noi, este un poet eminescian prin felul în care poezia sa susţine Adevărul, Patria, Limba, Mama şi Pacea.
    Simpozionul literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENE a avut impact major de recunoştinţă faţă de POET, iar comunicările, cîntecele şi recitalurile de poezii ce răsunau în cadrul Simpozionului incita interesul profesorilor, ei  fiind predispuşi spre noi şi noi descoperiri.

Elizaveta GLOBA,
şef Bibliotecă, grad de calificare I,
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Succesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în realizarea simpozionului literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENESuccesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în realizarea simpozionului literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENESuccesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în realizarea simpozionului literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENESuccesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în realizarea simpozionului literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENESuccesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în realizarea simpozionului literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENESuccesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în realizarea simpozionului literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENESuccesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în realizarea simpozionului literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENESuccesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în realizarea simpozionului literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENESuccesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în realizarea simpozionului literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENESuccesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în realizarea simpozionului literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENESuccesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în realizarea simpozionului literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENESuccesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în realizarea simpozionului literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENESuccesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în realizarea simpozionului literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENESuccesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în realizarea simpozionului literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENESuccesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în realizarea simpozionului literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENESuccesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în realizarea simpozionului literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENESuccesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în realizarea simpozionului literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENESuccesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în realizarea simpozionului literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENE
Succesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în realizarea simpozionului literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENESuccesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în realizarea simpozionului literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENESuccesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în realizarea simpozionului literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENESuccesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în realizarea simpozionului literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENESuccesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în realizarea simpozionului literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENESuccesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în realizarea simpozionului literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENESuccesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în realizarea simpozionului literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENESuccesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în realizarea simpozionului literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENESuccesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în realizarea simpozionului literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENESuccesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în realizarea simpozionului literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENESuccesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în realizarea simpozionului literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENESuccesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în realizarea simpozionului literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENESuccesul înregistrat de Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în realizarea simpozionului literar-artistic GRIGORE VIERU - POET AL VALORILOR SPIRITUALE PERENE