AVIZ
Marţi, 03 martie 2015, ora 14.00,
în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
va fi examinată teza de doctor în psihologie a dlui  Murariu Dănuț, cu tema:
IMPACTUL PSIHODINAMICII NEUROCEREBRALE ASUPRA ADAPTĂRII SOCIALE A ADOLESCENȚILOR,
Specialitatea: 511.03. – Psihologia socială.

Conducător ştiinţific: Gonța Victoria, doctor în psihologie, conferențiar universitar 
Şedinţa se va desfăşura în sala 212 a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, 
str. Doina, 104.