Impactul expoziţiei ştiinţifico-didactică
Tendinţe moderne în didactica disciplinelor şcolare
în cadrul orelor ariei curriculare
  
Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei a organizat (15 ianuarie curent ) în cadrul cursului de formare profesională, aria curriculară istorie, geografie, educaţie muzicală, educaţie tehnologică, biologie, chimie, fizică, matematică, limba şi literatura română  şi limbi moderne, expoziţia de Carte Ştiinţifică şi Didactică cu genericul Tendinţe moderne în didactica disciplinelor şcolare , curs  susţinut de dr.hab., prof.univ., Nina PETROVSCHI.
Prezenta expoziţie prezentată cadrelor didactice de subsemnata, a avut ca obiectiv promovarea valorilor educaţionale în vederea dezvoltării educaţiei şi modernizării continue a sistemului educaţional.
Ea (expoziţia) a avut menirea să asigure valorificarea potenţialului fiecărui cadru didactic   în vederea creării grupurilor de muncă competitive , orientăndu-i pe profesori spre rezultate în rezolvarea subiectelor şi soluţiilor abordate în cadrul  disciplinelor integrate.
Expoziţia ştiinţifico-didactică Tendinţe moderne  în didactica disciplinelor şcolare, demonstrând un progres notabil  în cadrul orelor ariei curriculare, le-a dat posibilitate profesorilor să afle răspunsuri  înzestrate cu idei şi proiecte incluse în Teoria şi praxiologia managementului curriculumului/autor: dr. hab., prof.univ, Lilia POGOLŞA, Curricula şi Ghiduri de implementare a curriculumului modernizat, Standarde educaţionale, Referenţialul de evaluare a competenţelor specifice formate elevilor, Didactica disciplinelor pedagogice /M.BOCOŞ, Didactica istoriei în educaţia postmodernistă şi Învăţarea pragmatică a istoriei/ autor: dr.hab., prof. univ., Nina PETROVSCHI, Didactica matematicii /autor: dr., prof, univ., Ion Achiri, manuale la disciplinele şcolare : Fizica: manual pentru clasele a 6-a - a 9-a /autor: dr., prof. univ., Ion BOTGROS , Matematica: manual pentru clasele a 5-a - a 12-a /autor: dr., prof.univ., Ion ACHIRI şi alte materiale informative. 
Diversificarea tematicii expoziţiei a avut impact pozitiv de recunoaştere a competenţelor profesionale reale ale cadrelor didactice , oferindu-le şansa de a-şi valorifica şi dezvolta cunoştinţele în vederea dezvoltării procesului instructiv-educativ în şcoală şi a oportunităţilor oferite de prof.univ. Nina Petrovschi, în cadrul orelor ariei curriculare.
                                                                                                Elizaveta GLOBA,
                                                                             şef Bibliotecă, grad de calificare I,
                                                                             Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 

Biblioteca IŞE a organizat (15 ianuarie curent) expoziţia de Carte Ştiinţifică şi Didactică cu genericul Tendinţe moderne în didactica disciplinelor şcolareBiblioteca IŞE a organizat (15 ianuarie curent) expoziţia de Carte Ştiinţifică şi Didactică cu genericul Tendinţe moderne în didactica disciplinelor şcolareBiblioteca IŞE a organizat (15 ianuarie curent) expoziţia de Carte Ştiinţifică şi Didactică cu genericul Tendinţe moderne în didactica disciplinelor şcolareBiblioteca IŞE a organizat (15 ianuarie curent) expoziţia de Carte Ştiinţifică şi Didactică cu genericul Tendinţe moderne în didactica disciplinelor şcolareBiblioteca IŞE a organizat (15 ianuarie curent) expoziţia de Carte Ştiinţifică şi Didactică cu genericul Tendinţe moderne în didactica disciplinelor şcolareBiblioteca IŞE a organizat (15 ianuarie curent) expoziţia de Carte Ştiinţifică şi Didactică cu genericul Tendinţe moderne în didactica disciplinelor şcolareBiblioteca IŞE a organizat (15 ianuarie curent) expoziţia de Carte Ştiinţifică şi Didactică cu genericul Tendinţe moderne în didactica disciplinelor şcolareBiblioteca IŞE a organizat (15 ianuarie curent) expoziţia de Carte Ştiinţifică şi Didactică cu genericul Tendinţe moderne în didactica disciplinelor şcolareBiblioteca IŞE a organizat (15 ianuarie curent) expoziţia de Carte Ştiinţifică şi Didactică cu genericul Tendinţe moderne în didactica disciplinelor şcolareBiblioteca IŞE a organizat (15 ianuarie curent) expoziţia de Carte Ştiinţifică şi Didactică cu genericul Tendinţe moderne în didactica disciplinelor şcolareBiblioteca IŞE a organizat (15 ianuarie curent) expoziţia de Carte Ştiinţifică şi Didactică cu genericul Tendinţe moderne în didactica disciplinelor şcolareBiblioteca IŞE a organizat (15 ianuarie curent) expoziţia de Carte Ştiinţifică şi Didactică cu genericul Tendinţe moderne în didactica disciplinelor şcolareBiblioteca IŞE a organizat (15 ianuarie curent) expoziţia de Carte Ştiinţifică şi Didactică cu genericul Tendinţe moderne în didactica disciplinelor şcolareBiblioteca IŞE a organizat (15 ianuarie curent) expoziţia de Carte Ştiinţifică şi Didactică cu genericul Tendinţe moderne în didactica disciplinelor şcolareBiblioteca IŞE a organizat (15 ianuarie curent) expoziţia de Carte Ştiinţifică şi Didactică cu genericul Tendinţe moderne în didactica disciplinelor şcolareBiblioteca IŞE a organizat (15 ianuarie curent) expoziţia de Carte Ştiinţifică şi Didactică cu genericul Tendinţe moderne în didactica disciplinelor şcolareBiblioteca IŞE a organizat (15 ianuarie curent) expoziţia de Carte Ştiinţifică şi Didactică cu genericul Tendinţe moderne în didactica disciplinelor şcolareBiblioteca IŞE a organizat (15 ianuarie curent) expoziţia de Carte Ştiinţifică şi Didactică cu genericul Tendinţe moderne în didactica disciplinelor şcolareBiblioteca IŞE a organizat (15 ianuarie curent) expoziţia de Carte Ştiinţifică şi Didactică cu genericul Tendinţe moderne în didactica disciplinelor şcolareBiblioteca IŞE a organizat (15 ianuarie curent) expoziţia de Carte Ştiinţifică şi Didactică cu genericul Tendinţe moderne în didactica disciplinelor şcolare