AVIZ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în psihologie

în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei

Pretendent: Tufeanu Magda

Conducător ştiinţific: Rusnac Svetlana, doctor în psihologie, conferenţiar universitar

: 511.03

Problema subrealizării şcolare a adolescenţilor contemporani în contextul schimbării sociale

19.00.05) – Psihologie socială

data: 16 ianuarie 2015

Ora: 12.00

Local: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, sala 208, str. Doina 104, Chişinău

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului

·Tufeanu M. Provocări în dezvoltarea adolescenţilor în contextul schimbărilor sociale de la începutul mileniului al III-lea. În: Psihologie. Revistă ştiinţifico-practică, 2012, nr. 3, p. 3-15.

·Tufeanu M. Academic underachievement of contemporary adolescents: Meanings and causes explanations. În: Romanian Journal of School Psychology, 2012, vol. 5, nr. 10, p. 55-75.

·Tufeanu M. Modalităţi de intervenţie în vederea prevenirii fenomenului subrealizării în plan şcolar. În: Materialele The 16th International Conference ,,Inventica 2012”. Iaşi: Performantica, 2012, p. 513-520.

·Tufeanu M. Studiu asupra comportamentelor disruptive manifestate în clasă şi în şcoală de către adolescenţii subrealizaţi în domeniul şcolar. În: Profilaxia tulburărilor comportamentale la minori: inovaţii, provocări şi tendinţe în educaţia modernă. Materialele Conferinţei a IX-a Internaţionale Ştiinţifico-Practică a Psihologilor. Chişinău: CDR ,,Armonie” al DGETS, 2013, p. 62-69.

·Tufeanu M., Robu V. The assessement of social and emotional competences in adolescents: Constructing and experimenting a multidimensional questionnaire. În: Romanian Journal of School Psychology, 2013, vol. 6, nr. 12, p. 36-65.

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată. Teza surprinde particularităţile psihosociale ale adolescenţilor subrealizaţi în plan şcolar, precum şi efectele obţinute în urma aplicării unui program educaţional care urmăreşte creşterea potenţialului de adaptare a acestora la solicitările contemporane, prin dezvoltarea resurselor individuale reprezentate de competenţele sociale şi emoţionale.

2. Conţinutul de bază al tezei. Utilizându-se o abordare comparativă, în prima parte a cercetării, s-au evidenţiat profilul competenţelor sociale şi emoţionale ale adolescenţilor subrealizaţi şi alte particularităţi ce ajută la înţelegerea situaţiei de subrealizare şcolară. Rezultatele obţinute au orientat demersul de elaborare, implementare şi evaluare a impactului unui program de intervenţie educaţională de grup, destinat antrenării competenţelor sociale şi emoţionale considerate resurse importante pentru adaptare.

3. Principalele rezultate obţinute. Rezultatele cercetării constatative evidenţiază un nivel scăzut de dezvoltare a competenţelor sociale şi emoţionale în rândul adolescenţilor subrealizaţi şcolar. Rezultatele obţinute în etapa ameliorativă deschid o perspectivă pentru înţelegerea beneficiilor pe care activităţile de antrenare şi dezvoltarea a unei palete cât mai largi de abilităţi şi competenţe le pot oferi elevilor aflaţi în risc de subrealizare şcolară. Programul de consiliere educaţională implementat şi-a dovedit utilitatea, în rândul beneficarilor evidenţiindu-se creşteri semnificative ale nivelului de dezvoltare pentru majoritatea dintre competenţele vizate.