FORUMUL NAȚIONAL
AL CADRELOR DIDACTICE
DIN ÎNVĂȚĂMÎNTUL GENERAL

ACCES, RELEVANȚĂ,
CALITATE ÎN EDUCAȚIE –
COMPETENȚE
PENTRU PREZENT ȘI VIITOR 


     În perioada 10-11 octombrie 2014 Ministerul Educației a organizat Forumul Național al Cadrelor Didactice din Învățămîntul General. Acces, Relevanță, Calitate În Educație – Competențe Pentru Prezent Și Viitor. În cadrul  forumului defășurat la  Institutul de Științe ale Educației au participat peste 200 cadre didactice și manageri școlari. 
     Dna Maia Sandu, ministru al Educației a adresat un cuvînt de salut participanților. 
     Lucrările forumului s-au axat pe problemele prioritare din sistemul educațional, dezbaterile asupra cărora au avut loc în 6 ateliere de lucru :
  • Atelierul I:  Cadrul de referință al Curriculumului Național
  • Atelierul II: Standarde profesionale pentru cadrele didactice manageriale din învățămîntul general
  • Atelierul III: Standarde profesionale pentru cadrele didactice din învățămîntul general
  • Atelierul IV: Reconceptualizarea învățămîntului liceal
  • Atelierul V:  Codul de etică
  • Atelierul VI: Resurse umane de calitate în sistemul educațional
Participanții la ateliere s-au implicat interactiv în discuții propunînd sugestii pentru îmbunătățirea documentelor de politici educaționale.

 

În perioada 10-11 octombrie 2014 Ministerul Educației a organizat Forumul Național al Cadrelor Didactice din Învățămîntul General. Acces, Relevanță, Calitate În Educație – Competențe Pentru Prezent Și ViitorÎn perioada 10-11 octombrie 2014 Ministerul Educației a organizat Forumul Național al Cadrelor Didactice din Învățămîntul General. Acces, Relevanță, Calitate În Educație – Competențe Pentru Prezent Și ViitorÎn perioada 10-11 octombrie 2014 Ministerul Educației a organizat Forumul Național al Cadrelor Didactice din Învățămîntul General. Acces, Relevanță, Calitate În Educație – Competențe Pentru Prezent Și ViitorÎn perioada 10-11 octombrie 2014 Ministerul Educației a organizat Forumul Național al Cadrelor Didactice din Învățămîntul General. Acces, Relevanță, Calitate În Educație – Competențe Pentru Prezent Și ViitorÎn perioada 10-11 octombrie 2014 Ministerul Educației a organizat Forumul Național al Cadrelor Didactice din Învățămîntul General. Acces, Relevanță, Calitate În Educație – Competențe Pentru Prezent Și ViitorÎn perioada 10-11 octombrie 2014 Ministerul Educației a organizat Forumul Național al Cadrelor Didactice din Învățămîntul General. Acces, Relevanță, Calitate În Educație – Competențe Pentru Prezent Și ViitorÎn perioada 10-11 octombrie 2014 Ministerul Educației a organizat Forumul Național al Cadrelor Didactice din Învățămîntul General. Acces, Relevanță, Calitate În Educație – Competențe Pentru Prezent Și ViitorÎn perioada 10-11 octombrie 2014 Ministerul Educației a organizat Forumul Național al Cadrelor Didactice din Învățămîntul General. Acces, Relevanță, Calitate În Educație – Competențe Pentru Prezent Și ViitorÎn perioada 10-11 octombrie 2014 Ministerul Educației a organizat Forumul Național al Cadrelor Didactice din Învățămîntul General. Acces, Relevanță, Calitate În Educație – Competențe Pentru Prezent Și ViitorÎn perioada 10-11 octombrie 2014 Ministerul Educației a organizat Forumul Național al Cadrelor Didactice din Învățămîntul General. Acces, Relevanță, Calitate În Educație – Competențe Pentru Prezent Și ViitorÎn perioada 10-11 octombrie 2014 Ministerul Educației a organizat Forumul Național al Cadrelor Didactice din Învățămîntul General. Acces, Relevanță, Calitate În Educație – Competențe Pentru Prezent Și ViitorÎn perioada 10-11 octombrie 2014 Ministerul Educației a organizat Forumul Național al Cadrelor Didactice din Învățămîntul General. Acces, Relevanță, Calitate În Educație – Competențe Pentru Prezent Și ViitorÎn perioada 10-11 octombrie 2014 Ministerul Educației a organizat Forumul Național al Cadrelor Didactice din Învățămîntul General. Acces, Relevanță, Calitate În Educație – Competențe Pentru Prezent Și ViitorÎn perioada 10-11 octombrie 2014 Ministerul Educației a organizat Forumul Național al Cadrelor Didactice din Învățămîntul General. Acces, Relevanță, Calitate În Educație – Competențe Pentru Prezent Și Viitor