IȘE implicat într-un nou proiect european de cercetare 

     IȘE urmează să semneze un acord de colaborare cu Centrul Islandez pentru Cercetări Sociale și Analiză (ICSRA), în cadrul proiectului de cercetare Tineri în Europa. 
      Acesta este cel mai mare proiect de promovare a sănătății din întreaga Europă care vizează abuzul de droguri, canabis, tutun și alcool în rândul tinerilor de 15-16 ani. El are drept scop reducerea riscului de consum și facilitarea dezvoltării strategiilor de prevenire, care se bazează pe factori sociali (de risc și de prevenire), ce influențează viața adolescentului.
      A fost inițiat în 1992 de Orașele Europene Împotriva Drogurilor (ECAD) și se realizează în colaborare cu orașe și state europene, momentan fiind aplicat în 18 orașe din 12 țări.
    Managementul acestuia este asigurat de orașul Reykjavík, Islanda, iar cercetarea este realizată de ICSRA. ICSRA mai este responsabil de: coordonarea completă a tuturor activităţilor de teren, procesarea şi validarea datelor, designul chestionarelor, elaborarea rapoartelor discriptive, etc. De punerea în aplicare a programului se ocupă consiliul consultativ al ECAD.
     Acțiunea principală a proiectului, în care se va implica IŞE, va fi chestionarea tinerilor ce au vârsta cuprinsă între 15 – 16 ani. Chestionarul, care cuprinde aproximativ 80 de întrebări, va fi aplicat pe un eșantion de 2.800 elevi (dintr-un oraș), el va fi sigilat, iar pentru a se păstra totalmente anonimatul, la răspunsuri nu va avea acces nici dirigintele de clasă, nici directorul instituției în care studiază respondentul. 
     După ce chestionarele vor fi scanate optic, rezultatele  vor fi acumulate în Reykjavik, într-o bază de date şi vor fi accesibile tuturor partenerilor în scopuri de cercetare.
      Pentru a se încadra în programele proiectului, IȘE va forma un Comitet de Coordonare, constituit din cercetători, care se va ocupa de chestionare și de metodele de utilizare a studiilor. El va încheia acorduri oficiale cu orașele și raioanele (din RM) implicate în programul proiectului Tineri în Europa. Acesta va numi câte o persoană de contact în fiecare raion, responsabilă pentru diseminarea informației la și de la Comitetul de Coordonare, de colectarea datelor și efectuarea studiului în zonă. Responsabilii, la rândul lor, vor avea acces la întâlniri politice și de evaluare anuale ale programului. Fiecare oraș participant va forma și el un grup de coordonare.
     Obiectivele, elaborarea politicilor și punerea în aplicare vor fi stabilite în  cooperare cu părinții, școlile, organizațiile de tineret și societatea locală. În acțiuni se vor putea implica și părțile interesate din cadrul guvernului, autoritățile municipale, poliția, ONG-urile naționale, Asociațiile de voluntariat, cluburile sportive, etc. 
     Datele cercetărilor vor contribui la identificarea grupurilor de adolescenți care necesită atenție în reducerea impactului factorilor de risc asupra lor. Vor demonstra societăţii şi cercetătorilor situaţia reală, iar aceştia vor putea crea programe de prevenire combătând acești flageli. Acțiunile vor oferi familiilor și tinerilor șansa de a duce o viață sănătoasă.
     Totodată, desfășurarea programului pe teritoriul RM va oferi posibilitatea comparării strategiilor și măsurilor de prevenire bazate pe dovezi, analizând cele mai bune practici din întreaga Europă. Ele vor fi utilizate în scopul furnizării informațiilor valoroase pentru cei care sunt implicați în acțiuni de protejare a tinerilor de efectele prejudiciabile ale drogurilor.
     Tineri în Europa - va include și mobilizarea societății, în scopul sensibilizării și sporirii activităților de prevenire colaborând și cu alte țări participante. Accentul însă va fi pus pe transmiterea unui mesaj clar în scopul combaterii consumului de droguri.
     Propunerea semnării acordului a venit din partea reprezentanților proiectului care au venit la IŞE cu ample prezentări.
Jon Sigfusson, director ICSRA, a expus datele generale despre funcționalitatea proiectului, oferind totodată exemple concrete despre studii efectuate în baza rezultatelor programului de proiect la nivel european.
    Emanuel Adrian Sârbu, lector universitar, doctor, responsabil de programele proiectului implementate în România, a făcut o prezentare grafică a rezultatelor cercetărilor în domeniu realizate în București.
     Din aceste prezentări a rezultat şi principala concluzie a studiilor efectuate până în prezent şi anume faptul că tinerii care încep deveme consumul de alcool devin consumatori de droguri mai târziu.
     La fel, cercetările demonstrează că timpul petrecut în familie este important în reducerea probabilității abuzului de substanțe, în același timp, contactul cu prietenii având o influență absolut inversă. 
     S-a dovedit că tinerii care participă la activitățile sportive sau extracurriculare organizate în școală, au o predilecție mai mică față de droguri, țigări și alcool. Deci, familia, grupul de prieteni, școala și organizațiile de tineret trebuie să conlucreze în scopul deprinderii unui mod de viață sănătos.
     Tineri în Europa are drept sponsor principal cea mai importantă companie farmaceutică internațională, Actavis, care își are rădăcinile în Islanda. Compania efectuează operațiuni în peste 40 de țări, având în subordine 10.000 de angajați.
 

IȘE implicat  într-un nou proiect european de cercetareIȘE implicat  într-un nou proiect european de cercetareIȘE implicat  într-un nou proiect european de cercetareIȘE implicat  într-un nou proiect european de cercetareIȘE implicat  într-un nou proiect european de cercetareIȘE implicat  într-un nou proiect european de cercetareIȘE implicat  într-un nou proiect european de cercetareIȘE implicat  într-un nou proiect european de cercetareIȘE implicat  într-un nou proiect european de cercetareIȘE implicat  într-un nou proiect european de cercetare